doj

Poloha

Leží na severnom okraji Borskej nížiny v údolí rieky Myjava deväť kilometrov západne od Senice.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1392 ako Nogdaych alebo Kisdaych. V 18.storočí sa jej názov zapisuje ako Dojcžy alebo Dojč. Po menovanej pochádza  od nemeckého slova deutsch a súvisí s nemeckým obyvateľstvom, ktoré v minulosti osadu obývalo. V priebehu histórie patril Dojč postupne k šaštínskemu a holíčskemu panstvu a od roku 1736 sa stal majetkom Habsburgovcov. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a vinohradníctvom. Existencia viníc v obci má dlhú tradíciu

 

Pamiatky

Zo stavebných pamiatok v Dojči treba spomenúť rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých. Ol to pôvodne gotický kostol zo 14.storočia spomínaný už v listine Dojčskej farnosti z roku 1397 a roku 1561. V roku 1678 ho obnovili a v prvej polovici 18.storočia prestavali. Vežu kostola nadstavali v roku 1883. na hlavnom oltári je umiestnený barokový obraz Všetkých svätých z roku 1788.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Dojčdojc_838_1665

Obecný úrad Dojč 125

906 02 Dojč

Email: oudojc@stonline.sk

Tel.: 034/6536122

Web: www.dojc.sk