cary

Poloha

Ležia na styku Chvojnickej pahorkatiny a Borskej nížiny štyri kilometre západne od Šaštína-Stráží.

 

História

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1588, keď osada patrila k šaštínskemu panstvu. Obec sa v stredoveku zapisovala ako Chiari alebo Czary. Od roku 1736 boli jej vlastníkmi Habsburgovci a v písomných dokumentoch sa uvádza ako Czare, resp. Csári. Miestni obyvatelia okrem poľnohospodárstva, ktoré bolo hlavným zdrojom obživy, venovali aj remeslám. V obecnom erbe sa nachádza sekera ako dôkaz, že tu žili šikovný tesári. V histórii obce je zaujímavý najmä rok 1927, keď v nej vypukla vzbura roľníkov, po ktorej maloroľníci a dedinská chudoba parcelovali veľkostatkársku pôdu.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok si zaslúži pozornosť rímsko-katolícky kostol sv. Martina Biskupa. Postavili ho na starších základoch v rokoch 1640 až 1653 a obnovili v polovici 18. storočia. Na konci 19. storočia klenbu nahradil nový strop.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Čárycary_836_481

Obecný úrad, M. Kollára 53

908 34 Čáry

Email: info@cary.sk

Tel.: 034/6592435

Web: cary.sk