hlboke

Poloha

Leží na styku Borskej nížiny a Myjavskej pahorkatiny štyri kilometre južne od Senice.

 

História

Prvá písomná zmienka o obci s názvom Holbouk sa datuje do roku 1262. najskôr patrila k hlohoveckému panstvu, od konca 13.storočia bola súčasťou brančského panstva. Jej poslednými vlastníkmi boli majitelia hradu Korlátko. V 18.storočí bola obec známa chovom oviec, ktorých vlna bola najkvalitnejšia v širokom okolí. Okrem oviec sa tu chovali i znamenité plemenné kone.. V hlbokom sa tradične vyrábali pletené čipky z konopnej nite. V rokoch 1843 až 1888 v obci pôsobil Jozef Miloslav Hurban, jedna z vedúcich osobností slovenského národného obrodenia. Počas takmer polstoročia Jozef  Miloslav Hurban z Hlbokého vytvoril významné centrum slovenskej kultúry. A založil tu a redigoval Slovenskje pohladi, ktoré zohrali dôležitú úlohu v seba uvedomovacom procese Slovákov. Spisovateľ, básnik a politik Jozef Miloslav Hurban patril k iniciátorom uzákonenia spisovnej slovenčiny a bol spoluzakladateľom Matice slovenskej .

 

Pamiatky

Spomienkou na život a pôsobenie Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom je Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana. Expozícia sa nachádza v dvoch miestnostiach prízemnej budovy bývalej školy. Je venovaná životu a dielu Jozefa Miloslava Hurbana. Sú to kópie dokumentov a publikácií príslušníkov štúrovskej generácie. Dopĺňajú ich vecné pamiatky a kroje. Prehliadka pamätných miest stretnutí mladých štúrovcov zahŕňa aj budovu fary. Tu bolo prijaté rozhodnutie o uzákonení spisovnej slovenčiny. Socha Jozefa Miloslava Hurbana pred farou, jeho pomník a mohyla  na starom cintoríne tvoria súčasť prehliadky Hurbanovho pôsobiska.

K najznámejším sakrálnym stavbám obce patrí evanjelický kostol postavený ako tolerančný chrám v roku 1787. O sto rokov neskôr ho obnovili a pristavili vežu. Interiéru kostola dominuje hlavný oltár z roku 1857 s obrazom Krista na mori od A  Jovanoviča.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

HlbokéHlboke

Obecný úrad Hlboké 114

906 31 Hlboké pri Senici

Email: obechlboke@obechlboke.sk

Tel.: 034/6548717

Web: www.obechlboke.sk

 

 

Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom