cerova

Poloha

Leží na úpätí Malých Karpát pätnásť kilometrov južne od Senice.

 

História

Tvoria ju dne pôvodne samostatné obce Cerová a Lieskové, ktoré sa spojili v roku 1980. Ako prvé sa spomína Lieskové. Z roku 1324 pochádza písomná zmienka, v ktorej sa uvádza pod názvom Korlathkeu, v roku 1446 ako Liezko Podhrad – majetok korlátskeho panstva. Prvý hodnoverný písomný doklad o Cerovej pochádza až z roku 1696, tiež v súvislosti s majetkami korlátskeho panstva. Obyvatelia  Cerovej pochádza až  z roku 1696, tiež v súvislosti s majetkami korlátskeho  panstva. Obyvatelia Cerovej a Lieskovho sa v minulosti zaoberali najmä roľníctvom a chovom dobytka. Časť obyvateľov pracovala v miestnom liehovare. V osemdesiatych rokoch 19.storočia Cerová vyhorela . Zrúcaniny hradu Korlátko sa nachádzajú v zalesnenom teréne Malých Karpát. Hrad postavili asi v polovici 13.storočia. Ako kráľovský hrad mal chrániť západné hranice uhorského štátu. Spolu s hradom Branč bol v 13.storočí majetkom rodu Abovcov. Na začiatku 14.storočia ho vlastnil Matúš Ćák Trenčiansky, ktorý oň prišiel po bitke  s uhorským kráľom Karolom I. Róbertom pri Rozhanovciach. Korlátsky hrad sa tak v roku 1321 stal kráľovským majetkom. V roku 1394 ho uhorský kráľ Žigmund Luxemburský daroval Striborovi zo Stiboríc. Po jeho smrti opäť pripadol uhorskej korune. V roku 1485 uhorský kráľ Matej I. Korvín predal Korlátko Člečnovi nemeckého rytierskeho rádu  Jánovi Plaknerovi. Do roku 1700 sa v ňom vystriedalo viacero šľachtických rodov . Istý čas mal na hrade majetkový podiel i šľachtický rod Windischigrätzovcov. V roku 1740 bývalo na hrade už len niekoľko panských hajdúchov, ktorí strážili. Väzňov v hradných pivniciach. Napriek tomu, že bol hrad ešte zachovalý, panstvo ho opustilo a odsťahovalo sa do pohodlnejších kaštieľov v Jablonici a Lieskovom. Hrad od polovice 18.storočia pomaly pustol. Z jednotlivých stavieb sa zachovali len zvyšky obvodových múrov horného hradu a súvislejšie úseky dolného opevnenia.

 

Pamiatky

Okrem zrúcaniny  hradu sa zo svetských pamiatok v obci zachoval renesančno-barokový kaštieľ postavený v roku 1700. V prvej polovici 19.storočia jeho fasádu klasicisticky upravili. Ide o dvojpodlažnú stavbu so štvorcovým pôdorysom a nárožnými vežami obstavanú vysokým kamennými vežami obstavanú vysokým kamenným múrom. Kaštieľ, ktorý obklopuje park s rozlohou 6 ha, sa v súčasnosti využíva ako charitný domov sestier Svätého kríža. K sakrálnym pamiatkam obce patria dva rímsko-katolícke klasicistické kostoly. Starší barokový kostol postavili v roku 1787 a obnovili v rokoch 1802 a 1944. Mladší je kostol sv. Anjela Strážcu z roku 1787. Z 19.storočia sa zachovala murovaná stavba zvonice. Turisti radšej navštevujú východné svahy Malých Karpát. Na lúkach okolo zrúcaniny hradu Korlátko sa v letných mesiacoch organizujú stretnutia turistov.

 

Príroda

V západnej časti chotára obce sa rozkladá na ploche 150ha chránené prírodné územie Prievaly s výskytom rašeliny a anorganického bahna. Jeho vodné plochy sú obľúbeným miestom rybárov.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Cerovácerova_835_1648

Obecný úrad Cerová 104

906 33 Cerová

Email: obeccerova@stonline.sk

Tel.: 034/6589218

Web: www.obeccerova.sk

 

 

Korlátsky hrad – Cerová-Lieskové