castkov

Poloha

Leží na východnom okraji Chvojnickej pahorkatiny desať kilometrov severne od Senice.

 

História

Najstaršia písomná  zmienka o obci  pochádza z roku 1394. Osada sa v nej uvádza pod názvom Chaztow. Neskôr sa udomácnili názvy Czastkow a Častkov, ktoré pravdepodobne pochádzajú od mena vlastníka domu, dvora alebo iného majetku. Je však možné, že názov obce má korene v slove časť ( v zmysle kus zeme, lesa). Obec sa v stredoveku spomína ako majetok brančského panstva, ktoré od polovice 16. storočia vlastnilo niekoľko rodov. Jej obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a ovocinárstvom..

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických  pamiatok stojí za zmienku evanjelický kostol. Postavali ho v historizujúcom románskom slohu so vstavanou vežou v rokoch 1876 až 1877. Obyvatelia rímsko-katolíckeho vierovyznania si až v roku 1939 postavili kaplnku sv. Cyrila a Metoda na mieste bývalej katolíckej zvonice.

 

Kultúrne tradície

Častkovské ženy sa preslávili aj ľudovou výšivkou a čipkárstvom.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Častkovcastkov_837_1306

Obecný úrad Častkov 35

906 04 Rohov

Email: obeccastkov@centrum.sk

Tel.: 034/6511313

Web: www.castkov.sk