borsky sv jur

Poloha

Leží v severnej časti Borskej nížiny šesť kilometrov juhozápadne od Šaštína-Stráží.

 

História

Obec sa po prvý raz písomne spomína v roku 1394. Od14. Do 16. storočia sa uvádza ako Zenthgyutgh, Zenthgwrh a Zenthgergh. Názov obce pravdepodobne pochádza od mena patróna kostola alebo fary. Neskôr bol rozšírený o prívlastok Burský (od slova búr – piesok) alebo Borský. Obec patrila k panstvu hradu Ostrý Kameň. V 16. storočí sa v obci usadili chotvátski kolonisti. V období náboženskej nevraživosti, protihabshurských povstaní a protitureckých vojen prežívali obyvatelia Borského Sv. Jera ťažké časy. V roku 1605 ich obec dokonca vypálili. V 18. storočí sa majitelia hradného panstva Ostrý Kameň presťahovali do kaštieľa v Moravskom sv. Jáne a obec spravovali zo svojho nového sídla. V 18. storočí k nej patrili rozsiahle vinice a tri mlyny. Obec v tom čase počtom obyvateľov vysoko prevyšovala dnešný stav (v roku 1828 tu žilo 3 120 obyvateľov). Jurčania sa zaoberali roľníctvom, vinohradníctvom, pestovali a predávali zeleninu a ovocie a lisovali konopný olej. V druhej polovici 19. storočia postihla veľká vlna vysťahovalectva do Viedne, Francúzska a najmä Ameriky. Opustilo ju takmer 1 000obyvateľov.

 

Pamiatky

Dominantnou stavbou obe je rímsko-katolícky ranobarokový kostol sv. Juraja. Postavili ho v roku 1676, v 19. storočí ho prestavali. Zo sakrálnych pamiatok sa zachovalo aj niekoľko kaplniek z 18. a 19. storočia. V obci sa nachádza kaštieľ z roku 1844, ktorý sa v súčasnosti využíva ako ústav sociálnej starostlivosti.

 

Turistické ciele

V južnej časti chotára obce leží medzi borovicovými lesmi rekreačná oblasť vybudovaná okolo dvoch jazier s rozlohou 40 ha. Miestny autokemping ponúka turistom ubytovacie a stravovacie služby

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Borský Svätý Jurborsksky sv jur_829_2026

Obecný úrad Štepničky 690

908 79 Borský Svätý Jur

Email: starosta@borskysvatyjur.sk

Tel.: 034/7772121

Web: www.borskysvatyjur.sk

 

 

Rekreačná oblasť Tomky