borsky_mikulas

Poloha

Leží na severe Borskej nížiny šesť kilometrov východne od Šaštín-Stráží.

 

História

Tvoria ho dve časti: Borský Mikuláš a Borský Peter, ktoré v minulosti existovali ako samostatné obce. Borský Mikuláš a Borský Peter sa po prvý raz spomínajú v roku 1394 ako poddanské dediny Zenthmiklos a Zenthpeter patriace k panstvu hradu Ostrý Kameň. V 16. storočí sa v Borskom Mikuláši usadili habáni, ktorí sa zaoberali najmä hrnčiarstvom a výrobou nožov. V Borskom Petri bolo v 17. storočí niekoľko rybníkov, píl a vodných mlynov. V prvej polovici 18. storočia predali Czoborovci obe obce spolu s šaštínskym panstvom Habsburgovcom. V tomto období sa obce označovali ako Bur Sw. Mikulass a Bur Se. Peter. Miestní obyvatelia sa v minulosti zaoberali najmä poľnohospodárstvom, remeslami a obchodom s konopiami. V čase existencie 1. Československej republiky vznikla v Borskom Mikuláši tehelňa, škrobáreň a píla. Doplnkovým zamestnaním obyvateľov bolo tkáčstvo a košikárstvo. Obe obce boli známe pestovaním a zberom liečivých rastlín.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok za zachovali dva rímsko-katolícke kostoly. Barokovo-klasicistický kostol sv. Mikuláša v Borskom Mikuláši postavili ho v roku 1753 a prefasádovali v prvej polovici 20. storočia. Barokový kostol sv. Petra a sv. Pavla v Borskom Petri postavili v roku 1540 na pôvodnom gotickom základe objektu zo 14. storočia. V rokoch 1676 až 1680 ho prestavali a ohradili. Ďalšie úpravy sa uskutočnili v 18. a 20. storočí. V interiéri kostola zaujme neskorobarokový hlavný oltár so stĺpovou architektúrou a obrazom sv. Petra Apoštola od viedenského majstra J. Kesslera.

V Borskom Mikuláši sa nachádza pamätný dom významného slovenského osvieteneckého básnika Jána Hollého (1785 až 1849). je to malá vidiecky domček s pamätnou tabuľou odhalenou v roku 1885. Vo vnútri stojí bronzová socha sediaceho básnika v nadživotnej veľkosti od J. Koniarka (1930)

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Borský MikulášBorsky Mikulas_830_28

Obecný úrad Smuha 1

908 77 Borský Mikuláš

Email: starosta@borskymikulas.sk

Tel.: 034/6595142

Web: www.borskymikulas.sk

 

 

Rodný dom, múzeum Jána Hollého v Borskom Mikuláši

Slamený domček v Borskom Mikuláši