Združenia miest a obcí Záhorie – základné informácie

(aktualizácia február 2015)

ORGÁNY ZMO Záhorie:

  1.  Snem        – 75 členov (viď členská základňa)
  2.  Rada         – 15 členov (viď členovia Rady ZMO Záhorie)
  3.   Predseda   – Ing. Bc. Peter Pobuda
  4.   Tajomník – Ing. Dušan Vavrinec
  5.   Kontrolná komisia ZOZO:

Ing. Oľga Procházková, Terézia Kučerová, Ing. Boris Soukup

  1.  Kluby ZOZO – Klub Malacky (25 členov), Klub Senica (28 členov), Klub Skalica    
                         (22 členov).

 

Rada Združenia miest a obcí Záhorie

1

Betták Peter, MVDr. – Smolinské

Adresa: Obecný úrad Smolinské 334,

908 42 Smolinské

e-mail: obecsmolinske@smolinske.sk

tel.: 034/65 92 025                                                                                          

2.

Blažková Dana, Ing. – Prietrž

Adresa: Obecný úrad Prietrž 126,

906 11 Prietrž

e-mail:  starostka@obecprietrz.sk 

telefón:  034/6548613, 034/6548615

fax:        034/6548614                                                                                     

3.

Bujna Róbert– Kuchyňa

Adresa: Obecný úrad Kuchyňa 220,

900 52 Kuchyňa

e- mail: kuchyna220@stonline.sk 

tel. 034/7785131

fax. 034/ 778 50 31                                                                                        

4.

Čambal Zdenko, PhDr.– Holíč

Adresa: Mestský úrad Holíč, Bratislavská 5

908 51 Holíč
e-mail: sekretariat@holic.sk 

tel.: 034/ 668 2011                                                                                

5.

Čobrda Miloš, Ing. – Hlboké

Adresa: Obecný úrad Hlboké 114,

906 31 Hlboké 

e-mail: obechlboke@obechlboke.sk                                      

tel.: 034/65 48 717 

mobil: 0911/894 533                                                                               

6.

Dvoran Dušan – Vysoká pri Morave

Adresa: Obecný úrad Vysoká pri Morave

900 66 Vysoká pri Morave

e-mail: starosta@vysokaprimorave.sk  

tel.: 02/65967120                                                                                  

7.

Hazlinger Jozef, Ing. – Gbely

Adresa: Mestský úrad Gbely, Nám. slobody 1261,

908 45 Gbely

e-mail: primator@gbely.sk

tel.: 034/690 64 11
fax: 034/690 64 23                                                                                          

8.

Horňák Dušan, Mgr. – Sobotište

Adresa: Sobotište 11,

906 05 Sobotište, 

e- mail: obecsobotiste@stonline.sk 

tel.: 34/628 21 02

fax: 034/628 22 32                                                                                          

9.

Anna Krídlová – Brodské

Adresa: Obecný úrad, Školská 1030/2
908 85 Brodské 

e-mail: starostka@brodske.sk 

tel.: 034/6591 303

fax: 034/6591 303                                                                                  

10.

Pobuda Peter, Ing. Bc. – Mokrý Háj

Adresa: Obecný úrad Mokrý Háj 6

908 65 Mokrý Háj

e-mail: ocu.mokry.haj@stonline.sk  

tel.: 034/6644034                                              

11.

Šimkovič Štefan – Kuklov

Adresa: Obecný úrad Kuklov 203

908 78 Kuklov

e-mail: obeckuklov@stonline.sk

Tel.: 034/6582125                                                                                  

12.

Švaral Peter, Mgr.Bc.– Rohožník

Adresa: Obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1,

90638 Rohožník

e-mail: peter.svaral@rohoznik.sk

tel.: 034/6588 101

0905 413 804                                                                                            

13.

Tydlitá Peter, Ing. – Gajary

Adresa: Obecný úrad Gajary

900 61 Gajary

e-mail: peter.tydlitat@gajary.sk

tel.: 034/7797132                                                                                

14.

Uhliarik Ondrej, Ing. – Jabloňové

Adresa: Obecný úrad Jablonové

900 54 Jablonové

email: obec.jablonove@connected.sk

tel.: 034/7787132                                                                                

15.

Žúrková Dana, Mgr. – Popudinské Močidľany

Adresa: Obecný úrad Popudinské Močidľany 56,

90861 Popudinské Močidľany

e-mail: starostka@popudinskemocidlany.sk

tel. + 421 34 668 2766 fax: + 421 34 660 2103 0905417584

 

    

 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Názov združenia:              Združenie miest a obcí Záhorie
Skrátený názov:                ZMO Záhorie
Sídlo združenia:                Nám. slobody 10, 90901 Skalica,
IČO:                                  34076336
Č. účtu:                             2683427001/5600, Prima banka, a.s.
Korešpondenčná adresa: sídlo združenia

 

LOGO ZMO Záhorie:

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA ZMO Záhorie: (75)

 

1. Bílkove Humence
Rastislav Nemečkay
Obecný úrad Bílkove Humence 169
908 77 Bílkove Humece
ou.b.humence@bmservis.sk
tel.: 034/6594135
2. Borinka
Milan Maxian
Obecný úrad Borinka
900 35 Borinka
obecny-urad-borinka@slovanet.sk
tel.: 02/65938151
3. Borský Mikuláš
Vladimír Bízek
Obecný úrad Smuha 1
908 77 Borský Mikuláš
starosta@borskymikulas.sk
tel.: 034/6595142
4. Borský Svätý Jur
Anna Kratochvílová
Obecný úrad Štepničky 690
908 79 Borský Svätý Jur
starosta@borskysvatyjur.sk
tel.: 034/7772121
5. Brodské
Anna Krídlová
Obecný úrad Brodské, Školská ulica 1030/2
908 85 Brodské
starostka@brodske.sk
tel.: 034/6591303
6. Cerová
Ján Čerešník
Obecný úrad Cerová 104
906 33 Cerová
obeccerova@stonline.sk
tel.: 034/6589218
7. Čáry
Martin Královič
Obecný úrad, M. Kollára 53
908 34 Čáry
obeccary@cary.sk
tel.: 034/6592435
8. Dojč
Slavomíra Melišová
Obecný úrad Dojč 125
906 02 Dojč
oudojc@stonline.sk
tel.: 034/6536122
9. Dubovce
Mgr. Dana Dorothea Mikulová
Obecný úrad Dubovce 175
908 62 Dubovce pri Skalici
dubovce@dubovce.sk
tel.: 034/6697132
10. Gajary
Ing. Peter Tydlitát
Obecný úrad Gajary
900 61 Gajary
peter.tydlitat@gajary.sk
tel.: 034/7797132
11. Gbely
Ing. Jozef Hazlinger
Mestský úrad Gbely, Námestie slobody 1261
908 45 Gbely
primator@gbely.sk
tel.: 034/6906411
12. Hlboké
Ing. Miloš Čobrda
Obecný úrad Hlboké 114
906 31 Hlboké pri Senici 
obechlboke@obechlboke.sk
tel.: 034/6548717
13. Holíč
PhDr. Zdenko Čambal
Mestský úrad, Bratislavská 5
908 51 Holíč
sekretariat@holic.sk
tel.: 034/6682011
14. Hradište pod Vrátnom
Ing. Lukáš Piroha
Obecný úrad Hradište pod Vrátnom 80
906 12 Hradište pod Vrátnom
obec.hradiste@mail.t-com.sk
tel.: 034/6581238
15. Chropov
Ján Bartal
Obecný úrad Chropov 132
908 64 Chropov
obec.chropov@mail.t-com.sk
tel.: 034/6696112
16. Jablonica
Silvester Nestarec
Obecný úrad Jablonica, Trnavská 801
906 32 Jablonica
starostka@jablonica.net
tel.: 034/6583123
17. Jablonové
Ing. Ondrej Uhliarik
Obecný úrad Jablonové
900 54 Jablonové
obec.jablonove@connected.sk
tel.: 034/7787132
18. Jakubov
Mgr. Peter Gajdár
Obecný úrad Jakubov
900 63 Jakubov
starosta@jakubov.sk
tel.: 034/7733225
19. Kátov
Terézia Kučerová
Obecný úrad Kátov 41
908 49 Kátov
ocu-katov@stonline.sk
tel.: 034/6602109
20. Kopčany
Ing. Dušan Dubecký
Obecný úrad Kollárova 318
908 48 Kopčany
kopcany@ehs.sk
tel.: 034/6604010
21. Kostolište
Mgr. Hubert Danihel
Obecný úrad Kostolište
900 62 Kostolište
starosta@kostoliste.sk
tel.: 034/7734056
22. Koválov
Pavol Kuba
Obecný úrad Koválov 216
906 03 Smrdáky
obeckovalov@stonline.sk
tel.: 034/6536425
23. Koválovec
Patrik Renováček
Obecný úrad Koválovec 53
908 63 Koválovec
obec@kovalovec.sk
tel.: 034/6696200
24. Kuchyňa
Róbert Bujna
Obecný úrad Kuchyňa
900 53 Kuchyňa
kuchyna220@stonline.sk
tel.: 034/7785131
25. Kuklov
Štefan Šimkovič
Obecný úrad Kuklov 203
908 78 Kuklov
obeckuklov@stonline.sk
tel.: 034/6582125
26. Kúty
Ing. Branislav Vávra
Obecný úrad Kúty, Námestie radlinského 981
908 01 Kúty
obec@kuty.sk
tel.: 034/6999611
27. Láb
Marián Moravčík
Obecný úrad Láb
900 67 Láb
starosta@obeclab.sk 
tel.: 034/7790509
28. Lakšárska Nová Ves
Oľga Procházková
Obecný úrad Lakšárska Nová Ves 90
908 76 Lakšárska Nová Ves
laksar@stonline.sk
tel.: 034/6549817
29. Letničie
Marián Dvorský
Obecný úrad Letničie 35
908 44 Petrova Ves
ouletnicie@stonline.sk
tel.: 034/6621402
30. Lopašov
Marián Bederka
Obecný úrad Lopašov 80
908 63 Radošovce
obeclopasov@stonline
tel.: 034/6694905
31. Lozorno
Ľubomír Húbek
Obecný úrad Lozorno
900 55 Lozorno
starosta@lozorno.sk
tel.: 02/69204310
32. Malacky
JUDr.Ing.Juraj Říha
Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1
901 01 Malacky
primator@malacky.sk
tel.: 034/7966110
33. Malé Leváre
Adrian Pernecký
Obecný úrad Malé Leváre 177
908 74 Malé Leváre
obec@malelevare.sk
tel.: 034/7795128, 0918/784812
34. Mokrý Háj
Ing.Bc. Peter Pobuda
Obecný úrad Mokrý Háj 6
908 65 Mokrý Háj
ocu.mokry.haj@stonline.sk 
tel.: 034/6644034
35. Moravský Svätý Ján
Anton Emrich
Obecný úrad Moravský Svätý Ján 803
908 71 Moravský Svätý Ján
obecmsjan@obecmsjan.sk
tel.: 034/7770122
36. Oreské
Ing. Tomáš Mikuš
Obecný úrad Oreské 7
908 63 Radošovce
oreske@zoznam.sk
tel.: 034/6694958
37. Osuské
Ing. Anton Fiala
Obecný úrad Osuské, E. Lehotského 38
906 12 Hradište pod Vrátnom
obec.osuske@stonline.sk
tel.: 034/6587217
38. Pernek
František Bokes
Obecný úrad Pernek
900 53 Pernek
starosta@pernek.sk
tel.: 034/7784123
39. Petrova Ves
Štefan Beňa
Obecný úrad Petrova Ves 53
908 44 Petrova Ves
petrovaves@petrovaves.sk
tel.: 034/6620141
40. Plavecké Podhradie
Milan Kousal
Obecný úrad Plavecké Podhradie
906 36 Plavecké Podhradie
starosta@ppodhradie.sk
tel.: 034/6585123
41. Plavecký Mikuláš
Marta Hlavatá
Obecný úrad Plavecký Mikuláš
906 35 Plavecký Mikuláš
starosta@pmikulas.sk
tel.: 034/6538301
42. Plavecký Peter
Jozefína Bartoňová
Obecný úrad Plavecký Peter 137
906 35 Plavecký Peter
ouplav.peter@senicanet.sk
tel.: 034/6539125
43. Plavecký Štvrtok
Ing. Ivan Slezák
Obecný úrad Plavecký Štvrtok
900 68 Plavecký Štvrtok
slezak@obecplaveckystvrtok.sk 
tel.: 034/ 7793132
44. Podbranč
Milan Kadlíček
Obecný úrad Podbranč 219
906 41 Podbranč
oupodbranc@stonline.sk
tel.: 034/6282430
45. Popudinské Močidlany
Mgr.Dana Žúrková
Obecný úrad Popudinské Močidlany
908 61 Popudinské Močidlany
starostka@popudinskemocidlany.sk
tel.: 034/6682766 
46. Prietrž
Ing. Dana Blažková
Obecný úrad Prietrž 126
906 11 Prietrž
starostka@obecprietrz.sk
tel.: 034/6548613
47. Prietržka
Peter Flamík
Obecný úrad Prietržka 57
908 49 Prietržka
obec.prietrzka@ltcnet.sk
tel.: 034/6682284
48. Prievaly
Tatiana Beňáková
Obecný úrad Prievaly 189
906 34 Prievaly
prievaly@nextra.sk
tel.: 034/6599134
49. Radimov
Ing. Ján Provazník
Obecný úrad Radimov 44
908 47 Radimov
obec@radimov.sk
tel.: 034/6683938
50. Radošovce
Ing. Vladimír Kočárik
Obecný úrad Radošovce 188
908 63 Radošovce
radosovce@radosovce.sk
tel.: 034/6693101
51. Rohov
Mgr. Roman Ravas
Obecný úrad Rohov 75
906 75 Rohov
ourohov@in.slovanet.sk
tel.: 034/6511024
52. Rohožník
Mgr. Bc.Peter Švaral
Obecný úrad Rohožník
906 38 Rohožník
peter.svaral@rohoznik.sk
tel.: 034/6588101
53. Rovensko
Marián Rehuš
Obecný úrad Rovensko 146
905 01 Rovensko
rovensko@rovensko.sk
tel.: 034/6511125
54. Rybky
Henrich Ravas
Obecný úrad Rybky 110
906 04 Rybky
obecrybky@stonline.sk
tel.: 034/6511208
55. Sekule
Pavla Maxianová
Obecný úrad Sekule 570
908 80 Sekule
sekuleou@mail.t-com.sk
tel.: 034/7770108
56. Senica
Branislav Grimm
Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56
905 01 Senica
primator@msu.senica.sk
tel.: 034/6514102
57. Skalica
Ľudovít Barát
Mestský úrad, Námestie Slobody 10
909 01 Skalica
mesto@skalica.sk
tel.: 034/6903105
58. Smolinské
MVDr. Peter Betták
Obecný úrad Smolinské 334
908 42 Smolinské
obecsmolinské@smolinské.sk
tel.: 034/6592025
59. Smrdáky
Ingrid Trpšanská
Obecný úrad Smrdáky 181
906 03 Smrdáky
ousmrdaky@stonline.sk
tel.: 034/6542911
60. Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
Obecný úrad Sobotište 11
906 05 Sobotište
obecsobotiste@stonline.sk
tel.: 034/6282101
61. Sološnica
Anna Čermáková
Obecný úrad Sološnica
906 37 Sološnica
starosta@solosnica.sk
tel.: 034/6584181, 0905418760
62. Studienka
Ing. Boris Soukup
Obecný úrad Studienka
908 75 Studienka
obecstudienka@zoznam.sk 
tel.: 034/7782151, 0905323477
63. Stupava
Mgr. Art. Roman Maroš
Mestský úrad Stupava, Hlavná 24/1
900 31 Stupava
primator@stupava.sk
tel.: 02/60200912
64. Suchohrad
Andrea Grujbárová
Obecný úrad Suchohrad
900 64 Suchohrad
obec.suchohrad@radiolan.sk
tel.: 034/7780837
65. Šaštín-Stráže
Jaroslav Suchánek
Obecný úrad Šaštín-Stráže, Alej 549
908 41 Šaští-Stráže
sekretariat@msu-sastinstraze.sk
tel.: 034/6592266
66. Štefanov
Rudolf Polák
Obecný úrad Štefanov 347
906 45 Štefanov
obecstefanov@stonline.sk
tel.: 034/6537132
67. Trnovec
MVDr. Jozef Kotvan
Obecný úrad Trnovec 66
908 51 Holíč
trnovec@ehs.sk
tel.: 034/6682308
68. Unín
Ján Palkovič
Obecný úrad Unín 332
908 46 Unín
obuunin@ehs.sk
tel.: 034/6621452
69. Veľké Leváre
Štefan Kudlička
Obecný úrad Veľké Leváre, Štefánikova 747
908 73 Veľké Leváre
ocuvl@stonline.sk
tel.: 034/7794315
70. VO Záhorie
Pavol Škrha
prednosta, Záhorie, vojenský obvod
901 01 Malacky
ouvozahorie@centrum.sk
tel.: 034/7722500
71. Vrádište
Milan Kováč
Obecný úrad Vrádište 136
908 49 Vrádište
vradiste@vradiste.sk
tel.: 034/6682723
72. Vysoká pri Morave
Dušan Dvoran
Obecný úrad Vysoká pri Morave
900 66 Vysoká pri Morave
starosta@vysokaprimorave.sk
tel.: 02/65967120
73. Záhorská Ves
JUDr. Boris Šimkovič
Obecný úrad Záhorská Ves, Hlavná 129
900 65 Záhorská Ves
starosta@zahorskaves.sk
tel.: 034/7780385
74. Závod
Ing. Peter Vrablec
Obecný úrad Závod
908 72 Závod
starosta@obeczavod.sk
tel.: 034/7799324
75. Zohor
Martin Zálesňák
Obecný úrad Zohor, Dolná 46
900 51 Zohor
starosta@obeczohor.sk
tel.: 02/65961120
VZDANIE SA ČLENSTVA:
Častkov
Eva Černeková
Obecný úrad Častkov 35
906 04 Rohov
obeccastkov@centrum.sk
tel.: 034/6511313
Šajdíkove Humence
Pavol Burda
Obecný úrad č. 48
906 07 Šajdíkove Humence
starosta@sajdikovehumence.sk   
tel.: 034/6586123
Marianka
JUDr. Rudolf Jurika
Obecný úrad Marianka, Školská 32
900 33 Marianka
obec@marianka.sk
tel.: 02/65936694