Poloha Leží na úpätí Malých Karpát a na južnom okraji Záhorskej nížiny   História Obec sa po prvý raz spomínala v roku 1314 v darovacej listine  uhorského kráľa Karola I. Róberta. V minulosti sa označoval ako Pistrich, Byzhrycza, po maďarsky Besztercze, po nemecky Bissternitz alebo Wisternitz. Dedina bola poddanskou osadou stupavského panstva. V roku 1377  […]

Read More →

Poloha Leží na úpätí Malých Karpát.   História V historických listinách sa na toto územie lokalizujú štyri dediny. Prvá – neznámeho mena – zanikla pri tatárskom plienení.. Podľa kráľovských darovacích listín z rokov 1279 a 1288  patrilo toto územie richtárovi bratislavského Podhradia Jakubovi, ktorý tu založil dve dediny – Blumenau a Sellendorf.  Tieto zanikli v […]

Read More →

Poloha Leží juhovýchodne od Devínskej Kobyly. Z južnej  strany jej chotár ohraničuje rieka Dunaj, z východnej strany  údolie potoka Vydrica.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1288 v darovacej listine uhorského kráľa Ladislava IV. Uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký udelil v roku 1360 Vydrici (bývalej osade na území dnešnej Karlovej Vsi) […]

Read More →

Poloha Leží na úpätí Devínskej Kobyly.   História V historických prameňoch sa uvádza ako Hidegkút, po nemecky Kaltenbrunn, neskôr Dubrawka. Názory na obdobie vzniku obce nie sú jednotné. Spomína sa listiny z rokov 1288, 1439 a 1447, najdôveryhodnejším záznamom je však dokument z roku 1574. V ňom sa o Dúbravke píše ako o osade obývanej […]

Read More →

Poloha Leží na severnom úpätí Devínskej Kobyly a južnom okraji Záhorskej nížiny. Jej západnú hranicu, ktorá je totožná so štátnou hranicou SR s Rakúskom, tvorí rieka Morava.   História Na území Devínskej Novej Vsi sa našli unikátne nálezy dokumentujúce slovansko-avarské osídlenie. Nachádza sa tu jedno z najstarších pohrebísk. Je zaujímavým historickým dôkazom existencie Samovej ríše […]

Read More →

Poloha Leží pod rovnomernom hradom pri sútoku Dunaja a Moravy.   História Na území obce objavili neolitické sídlisko  ľudu s kanelovanou keramikou, sídlisko únetickej a maďarskej kultúry z bronzovej doby, halštatské sídlisko, keltské oppidum a rímsku vojenskú stanicu. Postavili ju začiatkom 2. storočia nášho letopočtu na hradnom kopci vojaci XIV. Rímskej légie sídliacej v Carnunte. […]

Read More →