Slovenská časť Pomoravia leží v západnej časti Slovenskej  republiky pri štátnej hranici s Rakúskom a Českou republikou. Záhorie je začlenené do okresov Skalica, Senica, Malacky, Bratislava 4 (Záhorská Bratislava) a čiastočne aj Myjava.

 

Územie na západe vymedzuje štátna hranica s Rakúskom, ktorú tvorí rieka Morava, na severozápade štátna hranica s Českou republikou a na východe hranica s okresmi Trenčín a Trnava. Na juhovýchode oblasť ohraničuje hrebeň Malých Karpát.

 

Z hľadiska povrchových jednotiek zaberá väčšinu územia Záhorská nížina, ktorá na severe hraničí s Dolnomoravským úvalom a Bielymi Karpatmi. Severovýchodnú časť vypĺňa Myjavská pahorkatina a východnú Malé Karpaty. V smere sever – juh územie meria približne 75 km, v smere západ – východ 35 km.

 

Na Slovensku sa pre oblasť Pomoravia udomácnilo pomenovanie Záhorie. Tento názov má staré korene, ktoré siahajú až do 17. storočia. Pochádza od latinského názvu Processus transmontanus, ktorým bol označovaný okres Bratislavskej župy, ktorý ležal za Malými Karpatmi( za horami – Záhorie). Na označenie tohto regiónu  sa v minulosti používali aj názvy Moravské pole na Slovensku, slovenské Pomoravie, Moravská nížina alebo Moravský dol, názov Záhorie sa však zachoval dodnes.

 

Z administratívneho hľadiska netvorilo Záhorie nikdy jednotný celok. V časoch existencie Rakúsko-uhorskej monarchie patrilo k dvom župám: južná časť po rieku Myjava patrila k Bratislavskej župe a severná časť k Nitrianskej župe. Neskôr sa územie Záhoria rozčlenilo na päť okresov: Bratislava, Malacky, Senica, Skalica a Myjava. V roku 1960 bol pri reorganizácii štátnej správy na severe Záhoria vytvorený jeden veľký okres Senica a južná časť bola pripojená  k okresu Bratislava-vidiek.

 

[wpgmza id=“1″]