Šaštín – Stráže

Poloha Šaštínska oblasť leží východne od rieky Morava v trojuholníku medzi najvýznamnejšími mestami Záhoria – Senicou, Malackami a Skalicou. Rieka Morava tvorí hranicu tohto regiónu s Rakúskom a Českou republikou. Ležia na styku Borskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny na oboch brehoch rieky Myjava.   História Obec vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch samostatných sídiel: Šaštína … Čítať ďalej Šaštín – Stráže